2 x rice cakes, 20g feta cheese, 4 x halved cherry tomato

200 kcal
Serves 1